Борис Колев

(1906-1982)

Борис Колев е български художник живописец, изкуствовед. Рисува предимно пейзажи, портрети, фигурални композиции. Пише монографии, поздрави, статии и  изследвания върху българското изобразително изкуство. Роден на 3 юли 1906 г. в Кюстендил. Завършил Живопис в Художествената Академия в София при проф. Цено Тодоров. Специализира история на изкуството във Виена до 1944. Работи като учител по рисуване. Дългогодишен преподавател и завеждащ катедра Рисуване във ВИАС, София. Пише книги за живописната украса на българската къща, теория на цветовете, проблемите на нашето архитектурно наследство. Участва в много ОХИ, изложби на Дружеството на новите художници. Урежда 15 самостоятелни изложби в различни градове на страната.