Васил Иванов

Васил Иванов е роден през 1909 година в София. Завършва гимназия в Казанлък, а през 1939 година живопис в Художествената академия в София при Никола Ганушев и Никола Маринов. След завършването на Художествената академия в София става член на „Дружеството на новите художници“. Също така членува в групата на „Бараците“ заедно с Васил Бараков, Давид Перец, Златю Бояджжиев, а по-късно и Тихомир Коджаманов. Отначало работи в областта на пейзажа и натюрморта, на експресивния портрет. Изстрелването на първия изкуствен спътник на Земята през 1957 г. предизвикало въображението му. Рисувайки с бяла креда върху черна фотографска хартия, той създал фантастични космически видения в които отразил представата си за чуждите галактики и непознати цивилизации. Ню Йоркската енциклопедия на изобразителното изкуство го посочва като създател на направление „Космическа графика“. Умира през 1975 година.