Владимир Йорданов

Владимир Йорданов е един от първите сценографи с авангардни идеи още в 20-те години на ХХ в.  Потомък на род, дал едни от последните възрожденски и следосвобожденски зографи, работили в Южна България и Македония.  Съпругата му е Елена Йорданова – Милтянова също е представител на известна фамилия.  Синът им е Любомир Йорданов, който също става много добър художник.  Домът на Владимир Йорданов в Бургас е често посещаван от приятели-художници като:  Атанас Михов, Борис Денев, Марио Жеков, Иван Табаков, Преслав Кършовски, Александър Мутафов и др.