Григор Мицев

Григор Леонидов Мицев e роден в град Казанлък през 1967 година. През 1986г. завършва Художествената гимназия в София, а през 1995 се дипломира в Художествената Академия в София спец. „Скулптура“ при проф. Крум Дамянов. През 2005 получава Степен „Meisterschuler“ при проф. Норберт Прангенберг в Мюнхен, а през 2006 и Диплом от Академията за изящни изкуства Мюнхен,Германия отново при проф. Норберт Прангенбер.