Курт Петерс

Курт Петерс е български художник от чужд произход , работил в първата половина на ХХ век.