Михаил Лалов

Михаил Лалов е роден в гр. София. От 1968 г. до 1972 г. учи в Националното Художествено училище, а от 1974 г. до 1979 г. следва в Националната Художествена академия. Той е реализирал десетки самостоятелни изложби в България, Франция, Германия, Кипър. Негови картини са притежание на Националната Художествена Галерия, Софийската Градска Галерия, на частни колекции в страната и чужбина.

no images were found