Ненко Балкански – внук

Роден в София през 1977 г Художникът е внук на големия български класик Ненко Балкански. Завършил е Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ през 1996 г.; Национална художествена академия, София, степен магистър по специалност „Стенопис“ през 2002 г. През 2003 г. стартира докторска дисертация на тема „Теория на съвременната православна живопис“ за защита на докторска степен в Националната художествена академия, София. Работи живопис и участва в изографисването на храмове.