Панайот Панайотов – Пането

/1944-2021/

Проф. Панайот Панайотов е роден на 28 август 1944 г. в Сливен. Той е по-малкия син на родения в Стралджа художник Панайот Панайотов, носи неговото име и следва неговия творчески път. През 1963 г. завършва Художествена гимназия в София. През 1972 г. се дипломира в Националната художествена академия специалност „Стенопис” при проф. Георги Богданов. През 1973 г. става преподавател в Художествената академия, през 1997 г. става доцент, а през 2003 г. – професор.