РЕСТАВРАЦИЯ, ПОЧИСТВАНЕ И ДУБЛИРАНЕ

 

ретаврация 01реставрация 02

Реставрацията на картината е слoжен процес, който изисква подходящо образование и познания в
областта на изобразителното изкуство.
Арт Фрейм работи съвместно с опитни реставратори и Вашата стара картина със стойностно изображение може да придобие предишния си облик. Старата, но стойностна картина, която Ви радва много години, но вече е малко поовехтяла, може да бъде:

Почистена и освежена от опитния работен екип на Арт Фрейм.
За професионална консултация не се колебайте да се свържете с нас.

Дублирането представлява каширане (залепяне) на изображението върху ново платно.
Tака се дава възможност изображението да се опъне върху подрамка.
Това е трудна технология, за която са необходими опитност и сръчност.
Арт Фрейм я предлага и извършва с качествени материали.

Дублиране на платното се налага когато:
– имате старо платно със стойностно изображение, но старото Ви платно вече е протрито или
остаряло и не може да издържи на опъна, за да бъде опънато върху нова подрамка.
– платното Ви е с по-малък размер и при опъване върху подрамката ще се изгуби от изображението.
– сваляте старо платно с изображение от стара рамка и няма дотатъчно място за преопъване на нова подрамка.
– имате хартиено или друго изображение, което само по себеси не позволава опъване на подрамка.

 

Етапи при реставрация:

Стара, скъсана и напукана картина, донесена от клиент за реставрация и рамкиране.

етап 1.

Демонтиране на картината от старата подрамка и дублиране върху ново платно.

етап 2.

Почистване и запълване на всички пукнатини и дупки по картината.

етап 3.

Опъване на платното върху нова подрамка, първи слой рисуване и ретуш с маслени бои.

етап 4.

Полагане на няколко допълнителни слоя маслена боя върху повредени места.

етап 5.
Консервиране на картината с краен защитен лак (фирниз) и монтиране в нова рамка.

Ценна стара напукана и пробита картина донесена от клиент за реставрация.

Почистване и полагане на подложка за маслени бои.

Полагане на първи слой маслени бои.
Полагане на втори слой маслени бои.

След полагане на трети слой маслени бои.