Христо Стефанов

Живописец, монументалист, сценограф. Стефанов принадлежи към групата на “Младите пловдивски художници от 60-те години на 20 век”. Христо Стефанов е роден на 15.02.1931г. в Бургас. През 1956г. завършва ВИИИ “Николай Павлович” в класа на проф. Панайот Панайотов и проф. Ненко Балкански. Хр. Стефанов работи в областта на кавалетната живопис, декоративно-монументалната живопис (фреско, мозайка, витраж), сценография за кино и театър, акварел, пастел, графика, рисунка. Автор е на публикации свързани с изобразителните изкуства. Участва във всички национални изложби, представя самостоятелни изложби, участва в колективни изложби в България и чужбина. Над 500 творби от Христо Стефанов са собственост на музеи, галерии, обществени и частни колекции в България, Европа, Азия, Америка. Починал през 2013г. в София.

no images were found