Цвятко Дочев

Цвятко Дочев Цветков e роден на 5 март 1944 г. в с. Терзийско, Троянско, където живее със съпругата си Ирена и днес. Завършил е през 1970 г. Художествената академия, специалност живопис при проф. П. Панайотов. От 2014 г. е почетен гражданин на Троян.