1,Петър Момчилов Утро край речният вир 2019г. 27х38 №120