3,Петър Момчилов Пладне край вирът 2018г. 27х35 №120