Здравко Александров

Роден на 09.03.1911г. в село Мокреш, Ломско. Завършил декорация в Държавната Художествена Академия 1935г. в класа на проф. Васил Захариев. Уреждал самостоятелни изложби в София, участвал в Биенале – Венеция, в колективни изложби в Германия и Унгария. Майстор на пейзажната живопис. В серии пейзажи от Родопите, Пирин, Мелник, Крим, Банско пресъздава красотата на природата. Декоратор по подготовка, в ранните си творби използва линеарно – пластични форми, за да гради архитектониката на планинските масиви. По-късно преминава към по-живописно изграждане на пейзажа. Изявен творец, търсил връзката между човека и природата. Умира 1999г. в София.