7,Петър Момчилов Край голямата върба 2017г. 15х26 №120