Currently browsing author

artframe

Борис Колев

(1906-1982) Борис Колев е български художник живописец, изкуствовед. Рисува предимно пейзажи, портрети, фигурални композиции. Пише монографии, поздрави, статии и  изследвания върху българското …